Stránky

Dopravní-servis.cz | informace o dopravě

Doprava

Pokud přemístutěje objekty z místa na místo, tak to je doprava. Předměty, osoby, informace a nebo enegrie jsou objekty, které lze přemístit.

Informace se obvykle přenášejí komunikací a telekomunikacemi. Všechny informace spolu úzce souvisí, řízení dopravy a osob vyžaduje kvalitní přenos informací, kterými se v dopravě zabývá dopravní telematika. Další druhem dopravy je i přenos elektrické energie.

Nejstarší doprava je chůze, lidé dříve často chodili především kvůli nošení nákladu. Ve vyspělejších zemích se lidé chůzí přemisťují pouze na kratší vzdálenosti. Pro tyto lidi je chůze na větší vzdálenost spíše odpočinkem jak trávit svůj volný čas. Ještě dnes se na světě najdou místa v horách, v kterých existují nosiči, kteří nosí náklad k nedostupným obydlím. V historii se k dopravě využívali i zvířata, především k jízdě, nošení a nebo i k tahání nákladu. Některé způsoby se používají i dnes. K vodní dopravě se používají od prehistorických dob plavidla. Moderní doba způsobila rozmach, využívají se osobní automobily, vlaky a letadla.

Doprava se nejrychleji rozvíjí mezi sektory národního hospodářství. Největší nárust je v osobním motorismu. Dnes má jedna domácnost hned několik vozidel. Na tento rozvoj nejvíce doplácí životní prostředí.

Reklama

Odkazy